Nước Mỹ ở gần (P5): Cuối tuần lên núi ngồi chơi

Cả tôi và bạn chồng đều mê thiên nhiên, có lẽ tuyên bố thế hơi thừa heehe. Chúng tôi cố gắng ra trốn khỏi thành phố mỗi khi có dịp- giờ thì nghỉ phép cho những chuyến đi dài hầu như khó khả thi- nên cứ cuối tuần nào trống lịch là lại gom bạn bè xà lên núi ngủ một đêm. _ _ _ _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lái xe từ DC tầm vài tiếng về phía tây là tới địa phận của Bang … Continue reading Nước Mỹ ở gần (P5): Cuối tuần lên núi ngồi chơi